Chirurgie

Veterinární chirurgie

Po úrazu v motoru auta jsme museli zkrátit ocásek kočce. Ošetření devastujícího poranění předních pacek králíka bylo podmíněno amputací. Dentální péče u psů může zahrnovat např. trhání psích tesáků a plombování zubů, jako tomu bylo nedávo u jednoho jezevčíka.

chirurgické zákroky na veterinární klinice v Hamrech