O NÁS


Několik slov o nás

 

Veterinární ordinace sídlí v Hamrech nad Sázavou, na hlavním tahu ve směru Žďár nad Sázavou – Havlíčkův Brod. Od roku 1993 zde průběžně pracují 1-2  veterinární lékaři.
Od roku 2006 jsme úspěšně otevřeli novou pobočku naší Veterinární ordinace v Přibyslavi.

Nabízené služby se snažíme neustále rozšiřovat a veterinární ordinaci modernizovat.

Poskytujeme kvalitní všestrannou odbornou veterinární péči, prevenci i léčbu, provádíme potřebné operativní zákroky. Výjezdy k pacientům zajišťujeme po předešlé telefonické dohodě. Poskytujeme poradenství pro chovatele okrasných ptáků a holubů, drůbeže a dalších domácích zvířat.

Dále nabízíme služby a poradenskou činnost zkušených kvalifikovaných pracovníků v oboru dezinfekce, deratizace a hubení škůdců, rojů včel vos či sršňů (DDD).

V naší ordinaci můžete vybírat z pestrého sortimentu DDD prostředků, veterinárních přípravků i chovatelských potřeb.

Studenti oboru veterinární lékařství na středních či vysokých školách mohou v naší ordinaci absolvovat odbornou praxi.

 

Proč právě my

Jak to děláme

Naše práce nás baví a proto v naší ordinaci můžete
vždy očekávat vstřícný, trpělivý a laskavý přístup nejen k pacientům, ale i jejich majitelům.

Naši pracovníci jsou dostupní 24 hodin na telefonu.
Spolupracujeme se specializovanými pracovišti.
Poskytujeme akutní ošetření a kvalifikované služby.
Bez dlouhého čekání
běžné ošetření
vyšetření
vakcinace
drobná a pohotovostní chirurgie
Po telefonické dohodě
 zajišťujeme výjezdy k pacientům.
Na objednávku
provádíme plánované výkony a operace.

 

Náš tým

Aktuálně je tým naší veterinární ordinace tvořen 1-2 zkušenými veterinárními lékařkami, které jsou vám k dispozici každý den.

Služby DDD pro Vás zajišťuje tým zkušených pracovníků s dlouholetou praxí. Absolvují pravidelná školení a zkoušky.  Používají moderní přípravky a biocidy a kvalitní aplikační techniku.

 

MVDr. Jaroslava Vondráčková

Absolventka Vysoké školy veterinární v Brně (dnes VFU), obor všeobecné lékařství (absolutorium roku 1985) se specializací prvního stupně (od roku 1991) a rekvalifikačního kurzu hygieny potravin (specializace na kontrolu masa od roku 1989). Neustále se snažím své vzdělání rozšiřovat a prohlubovat, každoročně absolvuji několik odborných seminářů v oblasti sonografie, stomatologie, dermatologie, interní medicíny a nemocí koček. Jsem členkou České komory veterinárních lékařů a mezinárodní organizace pro služby DDD – CEPA (Confederation for European Pest Control Associations – Konfederace evropských společností zabývajících se službami v oboru Asanace, Dezinfekce, Dezinsekce a Deratizace).

 

MVDr.Petra Zabilová

Absolventka vFU Brno, pracuje u nás od r.2012. (nyní na mateřské dovolené)

 

Ing. Oldřich Vondráček

Agronom s praxí v zemědělské prvovýrobě a vedení družstva, specialista na rostlinolékařskou péči.

 

 

O naši klinice na Vysočině

 

Veterinární ordinace Hamry nad Sázavou

Hlavní sídlo naší ordinace je v provozu od roku 1993.

 

Veterinární ordinace Přibyslav

Od roku 2006 provozujeme Veterinární ordinaci v Přibyslavi.